Preis Groupenkurse : 3 Schüler maximal :

DauerAusser saisonVoller saison
1 Kurs (3 hours) 130 150
Nach dem sechste Kurs 100 110
Uberwachte Navigation 100 110

 

 

Preise Privat Kurse

DauerAusser saisonVoller saison
1 h mit 1 studen 130 150
2 h mit 2 studen 260 300

 

Ausser saison: April Mai Juni September Oktober November

Voller saison: July August